Ευάγγελου Φλωράκη 1478, Λευκωσία, Κύπρος     [email protected]    +357 22808080                                                     

Οι σκοποί του Ταμείου είναι :

(α)

Η ευημερία και η οικονομική βοήθεια των μελών και των οικογενειών τους.

(β)

Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών και του κοινού γενικότερα.

(γ)

Η οργάνωση συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, μορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και άλλων εκδηλώσεων.

(δ)

Η παροχή χρηματικής βοήθειας για την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού αιθουσών αναψυχής, κυλικείων και βιβλιοθηκών.

(ε)

Επισκέψεις σε μέλη που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

(στ)

Η παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση και συντήρηση κέντρου ευημερίας, για να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη ή/και από τις οικογένειες τους.

(ζ)

Η παροχή συνεισφορών για φιλανθρωπικούς σκοπούς από το Κεντρικό Ταμείο Ευημερίας και τα Επαρχιακά Ταμεία Ευημερίας, σε εράνους ή σε άλλα ευαγή ιδρύματα.  Το ανώτατο ποσό, θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Κ.Ε.Ε.Ε.

(η)

Η παροχή Χριστουγεννιάτικων ή άλλων δώρων στα μέλη ή και στα παιδιά των μελών.

(θ)

Η παροχή τροφής, νερού, αναψυκτικών κλπ., σ’ όσους εκτελούν καθήκοντα σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως πορείες, συγκεντρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, αποτελεί υποχρέωση της Επαρχίας που ζήτησε ενίσχυση με προσωπικό, να μεριμνήσει για την ευημερία όλων των μελών της Υπηρεσίας. Τα έξοδα θα καλύπτονται από τους ίδιους, εφόσον για το συγκεκριμένο καθήκον υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση για υπερωριακή απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα θα επωμίζονται από κοινού τα Επαρχιακά Ταμεία Ευημερίας κατ΄ αναλογία, σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχής των μελών τους στο καθήκον.

(ι)

Η πληρωμή των εξόδων κηδείας για τα μέλη που πεθαίνουν, σε υπηρεσία, καθώς και τα έξοδα κατάθεσης στεφάνων.

(κ)

Η παροχή αναμνηστικών δώρων σε αφυπηρετούντα μέλη.

(κα)

Η δημιουργία κινητών καντινών, για εξυπηρέτηση των μελών που εκτελούν στατικά ή έκτακτα καθήκοντα.

Επικοινωνία: Ευάγγελου Φλωράκη 1478, Λευκωσία, Κύπρος / [email protected] / +357 22808080