Ευάγγελου Φλωράκη 1478, Λευκωσία, Κύπρος     [email protected]    +357 22808080                                                     
     
Επιτροπή    

Γλυκέριος Λεοντίου

Αστυνόμος Α'

Πρόεδρος

Δημήτρης Δημητρίου

Αστυνόμος Β΄

Αντιπρόεδρος

Παντελής Πολυβίου

Ανώτερος Υπαστυνόμος

Γραμματέας

Κώστας Παναγή

Α/Λοχίας 4732

Ταμίας

Μιχάλης Φελλάς

Ανώτερος Υπαστυνόμος

Μέλος

Γεώργιος Γεωργίου

Ανώτερος Υπαστυνόμος

Μέλος

Γεωργία Ιάσωνος

Υπαστυνόμος

Μέλος

Γιώργος Κάιζερ

Υπαστυνόμος

Μέλος

Σάββας Ανδρέου

Α/Αστυφ. 2653

Μέλος

     
Ελεγκτές    

Αλκιβιάδης Κάρμενος

Υπαστυνόμος

Ελεγκτής

Κυριάκος Λυσάνδρου

Υπαστυνόμος

Ελεγκτής

 

 

Επικοινωνία: Ευάγγελου Φλωράκη 1478, Λευκωσία, Κύπρος / [email protected] / +357 22808080