Ευάγγελου Φλωράκη 1478, Λευκωσία, Κύπρος     [email protected]    +357 22808080                                                     

Ονοματεπώνυμο Βαθμός/Αριθμός και Θέση  Μελών της Επιτροπής

 • Μάριος Χριστοφίδης, Ανώτερος Αστυνόμος  Πρόεδρος
 • Ιωάννης Γιαννακού, Υπαστυνόμος Αντιπρόεδρος
 • Γιώργος Παπαγεωργίου, Υπαστυνόμος Γραμματέας
 • Θεόδωρος Παφίτης, Υπαστυνόμος Ταμίας
 • Κωνσταντίνος Έλληνας, Υπαστυνόμος Ταμίας
 • Χριστόδουλος Κουλλουτέρης, Λοχίας 3189 Μέλος
 • Μιχάλης Σταυρινίδης, Αστυφ. 966 Μέλος
 • Ελένη Μαύρου, Αστυφ. 171 Μέλος
 • Κυριακή Κυριάκου, Ε/Αστυφ. 5494 Μέλος


Ελεγκτές

 • Λοχ. 562 Μάριος Κωνσταντινίδης
 • Λοχ. 2428 Ιωάννης Ιωάννου

Αντιπρόσωπος στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας

 • Ιωάννης Γιαννακού, Υπαστυνόμος

Επικοινωνία: Ευάγγελου Φλωράκη 1478, Λευκωσία, Κύπρος / [email protected] / +357 22808080