Ε.Τ.Ε. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ονοματεπώνυμο Μελών Επιτροπής
-Πρόεδρος
Γιώργος Νικολαΐδης Αναπλ. Αστυνόμος Β΄ Αντιπρόεδρος
Φωτούλα Φωτίου Α/Λοχίας 1312 Γραμματέας
Χάρης Ορφανίδης Λοχίας 643 Ταμίας
Φλώρης Νικάνδρου Υπαστυνόμος Μέλος
Αρετή Αμαξάρη Υπαστυνόμος Μέλος
Κώστας Σαριγιάννης Α/Λοχ.748 Μέλος
Ιωάννης Παντελίδης Αν.Λοχ.2852 Μέλος
Νικολέτα Κατελάρη Αστ.3426 Μέλος

Αντιπρόσωπος στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας:


Νέα & Ανακοινώσεις Ε.Τ.Ε. Α.Α.Κ.

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicewelfare@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22 808080