Ε.Τ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο Μελών Επιτροπής
Θωμάς Χατζηκυριάκου Αστυνόμος Α΄ Πρόεδρος
Δημήτρης Δημητρίου Αστυνόμος Α΄ Αντιπρόεδρος
Μαρίνα Ψαρά Α/Αστυφ.1754 Γραμματέας
Κώστας Παναγή Υπαστυνόμος Ταμίας
Μιχάλης Θεοδοσίου Αναπλ. Υπαστυνόμος Μέλος
Κωνσταντίνος Χατζηοικονόμου Υπαστυνόμος Μέλος
Γιώργος Κάϊζερ Υπαστυνόμος Μέλος
Σάββας Ανδρέου Αστυφ.2653 Μέλος
Παναγιώτα Ηρακλέους Ε/Αστυφ.5495 Μέλος

Αντιπρόσωπος στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας:

Θωμάς Χατζηκυριάκου Αστυνόμος Α΄

Νέα & Ανακοινώσεις Ε.Τ.Ε. Υ.Α.Μ.

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicewelfare@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22 808080