Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Στυλιανός Παπαθεωδόρου, Αρχηγός Αστυνομίας
Αναπλ. Πρόεδρος: Δημήτρης Δημητρίου, Υπαρχηγός Αστυνομίας
Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Μαυρομμάτης, Βοηθός Αρχηγός (Δ&Εκπ.)
Ταμίας: Λοχ. 4544 Τροοδία Παύλου – Τμήμα Γ’ (Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος)

Μέλη:

Ανδρέας Αγγελίδης Αστυνόμος Α΄ – Πρόεδρος Ε.Τ.Ε. Αρχηγείου

Γιώργος Χινινός Αστυνόμος Α΄ - Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας

Νίκος Νίκου Ανώτερος Αστυνόμος - Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού

Πανίκος Σταύρου Αστυνόμος Α΄ - Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου

Γεώργιος Οικονόμου Αστυνόμος Α΄ - Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου

Ιωάννης Τελώνης Ανώτερος Υπαστυνόμος - Μ.Π.Φ.

Μιχάλης Κατσουνωτός Ανώτερος Αστυνόμος - Αστυνομικός Διευθυντής Λ&Ν Αστυνομίας

Θωμάς Χατζηκυριάκου Αστυνόμος Α΄ - Υ.Α.Μ

Νέα & Ανακοινώσεις Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicewelfare@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22 808080