Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
 Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ   Ε Υ Η Μ Ε Ρ Ι Α Σ
 Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  ΚΥΠΡΟΥ

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε σχετικά με το καταστατικό του Ταμείου Ευημερίας Αστυνομίας Κύπρου

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicewelfare@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22 808080