Ε.Τ.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Ονοματεπώνυμο Μελών Επιτροπής
Ιωάννης Τελώνης Ανώτερος Υπαστυνόμος Πρόεδρος
Παντελής Ιορδάνους Ανώτερος Υπαστυνόμος Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνια Ευθυβούλου Αστυφ. 256 Γραμματέας
Γεωργία Μαλεκκίδου Αναπλ. Λοχίας 31 Ταμίας
Άντρος Ορφανός Αναπλ. Λοχίας 2266 Μέλος
Ελισάβετ Σιεηττάνη Αναπλ. Λοχίας 4808 Μέλος
Νικόλας Θεοδοσίου Α/Αστυφ.2141 Μέλος
Θάλεια Φιλίππου Α/Αστυφ.1236 Μέλος

Αντιπρόσωπος στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή Ταμείου Ευημερίας:

Ιωάννης Τελώνης Ανώτερος Υπαστυνόμος

Νέα & Ανακοινώσεις Ε.Τ.Ε. Μ.Π.Φ.

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicewelfare@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22 808080